چه؟ (27 فروردین تا 2 اردیبهشت ماه 1401)

انارک نیوز – "ای مدیر، من آنچه شرط پیام رسانی است با تو می گویم، تو خواه از سخنم پند گیر و خواه رنجش". 

چکیده رخدادها و گزیده دیدگاه ها و راهکارها از دوازدهم تا نوزدهم فروردین ماه 1401 در زیر آمده است. 

1- انارک نیوز: شیوع بیماری سالک در چوپانان. 
2- اناری: انارک باعهای زیادی داشت و کوچه باغی و تنها سه باغ از آن زمان باقی مانده ولی الان می خواهند چاه آبی که عمر شصت هفتاد ساله داره از بین ببرند که نتیجه ان خشکیدن درختان می باشد.
3- مرکز خدمات جامع سلامت شهری انارک: همشهریانی که مایل به دریافت واکسن آسترازنکا، پاستوکووک، اسپایکوژن و سینوفارم هستند می توانند ثبت نام کنند و جهت دریافت در مرکز خدمات جامع سلامت شهری انارک حضور پیدا کنند.
4- انارک نیوز: محمدعلی پیله ور به عنوان بخشدار انارک منصوب گردید.
5- روابط عمومی شهرداری: جلسه بررسی و برنامه ریزی پروژه آبرسانی شهرک کوی ناروسینه با حضور آقایان مهندسین فیروزی فرماندار، پیله ور بخشدار انارک، خیابانی شهردار به همراه اعضای محترم شورای اسلامی، عباسی مدیریت امور آبفا شهرستان و جعفری مدیر آبفا ناحیه انارک در محل فرمانداری برگزار و طی صورتجلسه ای نسبت به همکاری ارگان های حاضر و رفاه حال ساکنین شهرک مذکور تصمیماتی اتخاذ گردید.
6- انارک نیوز: جاده انارک نایین بسته شد عجب سیلی!
7- انارک نیوز: یادی هم از کسانی کنیم که دیگر در میان ما نیستند، خانم فاطمه رضی. همگی درگذشتگان یادشان به خیر و  خدا بیامرزدشان.