02
جمعه, جون
لطفا از زمان یک ساعت کم شود.

همدردی با خانواده های داغدار رفیعی و عسکری

انالله و انا الیه راجعون 
ناباورانه خبردار شدیم آقای محمدعلی رفیعی انارکی یازدهم اردیبهشت ماه 1401 در انارک از میان ما رفت و آشنایانش دیگر نگاه پر از محبت او را نخواهند دید.

انارک نیوز این مصیبت را به خانواده های رفیعی، عسکری و دیگر بستگان تسلیت می گوید، شکیبایی وابستگان و آمرزش شادروان را از درگاه پروردگار مهربان درخواست می نماید. 
روانش شاد و یادش گرامی باد.