چه؟ (شانزدهم تا بیست و دوم اردیبهشت ماه 1402)

 "کدوم وری یی؟ این وری (زن، زندگی، آزادی)، اون وری (زن، ج‌ندگی، آزادی)، به من چه؟ (30یا30 نیستم)." 

انارک نیوز – "ای مدیر، من آنچه شرط پیام رسانی است با تو می گویم، تو خواه از سخنم پند گیر و خواه رنجش". 

چکیده رخدادها و گزیده دیدگاه ها و راهکارها از شانزدهم تا بیست و دوم اردیبهشت ماه 1402 در زیر آمده است.
1- روابط عمومی شهرداری: متقاضیان خطوط تلفن ثابت شهرک ۳۳ دستگاه و کوی ناروسینه، جهت ثبت نام با در نظر داشتن شماره ملی به واحد اداری شهرداری انارک مراجعه نمایند.
2- انارک نیوز: یادی هم از کسانی کنیم که دیگر در میان ما نیستند، خانم زهرا رودینی. همگی درگذشتگان یادشان به خیر و خدا بیامرزدشان.