همدردی با خانواده های داغدار خدادادی، امیری

انالله و انا الیه راجعون 
آقای حسن خدادادی معلا هجدهم آبان ماه 1402 در اصفهان از میان ما رفت و آشنایانش دیگر نگاه پر از محبت او را نخواهند دید.
انارک نیوز این مصیبت را به خانواده های خدادادی، امیری و دیگر بستگان تسلیت می گوید، شکیبایی وابستگان و آمرزش شادروان را از درگاه پروردگار مهربان درخواست می نماید. 
روانش شاد و یادش گرامی باد.