02
شنبه, دسامبر

همدردی با خانواده های داغدار عموئی، فاطمی

انالله و انا الیه راجعون 
حاجیه خانم زینت السادات فاطمی انارکی (همسر شادروان حاج حسین عموئی) بیست و پنجم آبان ماه 1402 در تهران از میان ما رفت و آشنایانش دیگر نگاه پر از محبت او را نخواهند دید.
انارک نیوز این مصیبت را به خانواده های عموئی، فاطمی و دیگر بستگان تسلیت می گوید، شکیبایی وابستگان و آمرزش شادروان را از درگاه پروردگار مهربان درخواست می نماید. 
روانش شاد و یادش گرامی باد.