همدردی با خانواده های داغدار عموئی و خدائی

انالله و انا الیه راجعون 
آقای محمد عموئی (فرزند شادروان فتح ا.. و همسر  شادروان هما خدائی انارکی) بیست و ششم آبان ماه 1402 در گنبد کاووس از میان ما رفت و آشنایانش دیگر نگاه پر از محبت او را نخواهند دید.
انارک نیوز این مصیبت را به خانواده های عمویی، خدائی و دیگر بستگان تسلیت می گوید، شکیبایی وابستگان و آمرزش شادروان را از درگاه پروردگار مهربان درخواست می نماید. 
روانش شاد و یادش گرامی باد.