همدردی با خانواده های داغدار واحدی، پایمردی

انالله و انا الیه راجعون 
خانم بی بی گل پایمردی (همسر آقای غلامرضا واحدی انارکی) بیست و هفتم آبان ماه 1402 از میان ما رفت.
انارک نیوز این مصیبت را به خانواده های واحدی، پایمردی و دیگر بستگان تسلیت می گوید، شکیبایی وابستگان و آمرزش شادروان را از درگاه پروردگار مهربان درخواست می نماید. 
روانش شاد و یادش گرامی باد.