همدردی با خانواده های داغدار شمسی و نعمتی

انالله و انا الیه راجعون 
دکتر الیاس شمسی (همسر خانم فاطمه نعمتی انارکی و چشم پزشک) شانزدهم بهمن ماه 1402 در مشهد از میان ما رفت و آشنایانش دیگر نگاه پر از محبت او را نخواهند دید.
انارک نیوز این مصیبت را به خانواده های شمسی، نعمتی و دیگر بستگان تسلیت می گوید، شکیبایی وابستگان و آمرزش شادروان را از درگاه پروردگار مهربان درخواست می نماید. 
روانش شاد و یادش گرا می باد.