قشر خاکستری

انارک نیوز - هرچه بر اثر بی تدبیری، بی سوادی، عدم توجه به خواست جامعه، پنهان کاری گندکاری ها به نام سیاه نمایی و غرق در فساد نهادینه بودن، تورم و رکود افزایش و تولید کاهش یابد جنس بی اندازه گرانتر و قدرت خرید جامعه نابود می شود.
مالیات، ارزش افزوده، عوارض، جریمه و ... بیشتری گرفته می شود، جیبها خالی تر و تمامی مشکلات و آسیب‌های اجتماعی زنجیروار به هم متصل و تلنبار می شود. بحران های خانمان برانداز بیکاری، فقر، کاهش فرزندآوری، مشکلات روحی و روانی، خلاف‌کاری و تزلزل بنیان‌های خانواده، دزدی، قاچاق و قتل، اعتیاد و مواد مخدر، طلاق و کاهش ازدواج‌های رسمی و دایم، گسترش فحشا، فساد، خیانت و بیماری‌های مقاربتی، ناامیدی روزافزون افراد تحصیلکرده به خصوص دختران، پس زدن افراد متخصص و دانای به ارائه راهکارها، زنان بی سرپرست و سرپرست خانوار، کودکان خیابانی، کودکان بزهکار، دختران فراری، ازدواج‌های دوم نامناسب، مهاجرت، زندانیان ... بیشتر می شود.
جنگ طلبان تپل تر و هیولاتر می شوند و احتمال وقوع جنگ خانمان سوز را افزایش چشمگیر می دهند. این است سرنوشت امروز ما که فقط نظاره گریم!