انارک

شهر   زیبای   انارک   بعد  بارانش خوش ست 
هرمحل از شهر مابا جمله یارانش خوش ست
 
دشت  وصحرای دیارم  گر شود قسمت تو  را 
چار فصل آن خصوصا در بهارانش خوش ست
 
از شمال و از جنوب و غرب و شرقش روزوشب
فَر وَدین  تا ماه اسفند کوهسارانش خوش ست
 
چون نسیمی می وزرد گاهی ز ایوان صفا 
لاجرم با   یار باشی   بوسه بارانش خوش ست
 
از پیوک و اِسمَعیلان   تا به صحرای علم 
دامن دشتی  نشینی لاله زارانش خوش ست
 
آسمان شهر زیبای انارک  ماه وسال 
از در انجیر تا به قبله ابر بارانش خوش ست 
 
چند خطی را سروده شاعر ژولیده ای 
تا بگوید شهر او را  روز گارانش خوش ست
 
کیهان_ژولیده_انارکی ِ تصنیف_انارک
 
نوزوز  ۱۴۰۱ بر همه همشهریانم خجسته باد 
(۲۶ اسفندماه ۱۴۰۰)