02
جمعه, جون
لطفا از زمان یک ساعت کم شود.

ثبت زلزله‌های با بزرگای ۳

ثبت زلزله‌های با بزرگای ۳ و ۴ در بهاباد یزد/ استان مازندران با زلزله ۳.۶ لرزید
به گزارش ایسنا، در هفته گذشته در بهاباد استان یزد بعد از زلزله‌ای به بزرگای ۴ زمین‌لرزه‌هایی به بزرگای ۳.۲ و ۳.۴ رخ داد. استان یزد گسل‌های فعالی چون گسل "کوهبنان" دارد. این گسل در حاشیه جنوب شرقی ایالت لرزه زمین ساختی ایران مرکزی تا شمال غربی بهاباد با طول حدود  ۳۰۰ کیلومتر و امتداد تقریبی جنوب- شمال با میل به غرب امتداد دارد و این گسل یکی از لرزه‌خیزترین گسل‌های ایران مرکزی بوده و موجب زمین لرزه‌های متعددی در استان "کرمان" و "یزد" شده است....

پنجشنبه ۲۲ اردیبهشت
.
.. زلزله ۳ در عمق ۱۰ کیلومتری در انارک استان اصفهان از دیگر رخدادهای لرزه‌ای روز ۲۳ اردیبهشت بوده که در عمق ۱۰ کیلومتری و در ۳۱ کیلومتری انارک، ۷۶ کیلومتری نائین و ۸۷ کیلومتری زواره این استان گزارش شد.