23
جمعه, فوریه

همدردی با خانواده های داغدار جمال زاده، فرازی، جمال عشینی

انالله و انا الیه راجعون 
آقای حسین جمال زاده (همسر خانم طاهره فرازی انارکی) پنجم آذر ماه 1402 در اصفهان از میان ما رفت و آشنایانش دیگر نگاه پر از محبت او را نخواهند دید.
انارک نیوز این مصیبت را به خانواده های جمالزاده، فرازی، جمال عشینی و دیگر بستگان تسلیت می گوید، شکیبایی وابستگان و آمرزش شادروان را از درگاه پروردگار مهربان درخواست می نماید. 
روانش شاد و یادش گرامی باد.