آگهی نهایی اسامی نامزدهای نمایندگی دوازدهمین دوره انتخابات مجلس

آگهی نهایی اسامی نامزدهای نمایندگی دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه نایین،خور و بیابانک  
در اجرای ماده ۴۲ آیین نامه اجرایی و قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصره های ذیل آن بدینوسیله اسامی و مشخصات نامزدهای انتخاباتی این حوزه انتخابیه را به شرح زیر اعلام می دارد .
۱٫ آقای  محمد مهدی آریامنش فرزند رجب  کد نامزد ۱۲۸
۲٫ خانم  الهام آزاد فرزند حسن  مشهور به دکتر آزاد کد نامزد ۱۲۹
۳٫ آقای  رضا احمدی فرزند عارفعلی  مشهور به آقای احمدی کد نامزد ۱۲۳
۴٫ آقای  رضا احمدی زمانی فرزند قدمعلی  کد نامزد ۱۲۵
۵٫ آقای  سید محمد ارمکان فرزند سید جلال  مشهور به سید کد نامزد ۱۲۷
۶٫ آقای  اسماعیل  اشرف فرزند حسن اقا  مشهور به اسماعیل حسن  کد نامزد ۱۳۴
۷٫ آقای  احسان  امین فر فرزند محسن  کد نامزد ۱۳۷
۸٫ آقای  قدمعلی  بافرانی فرزند حیدر  مشهور به قدمعلی کد نامزد ۱۳۹
۹٫ آقای  مجید  پاک نهاد نائینی فرزند حسین  کد نامزد ۱۴۳
۱۰٫ آقای  محمود  پوربافرانی فرزند حسن  کد نامزد ۲۲۵
۱۱٫ آقای  محمودرضا  توکلی محمدی فرزند مهدی  مشهور به امیر کد نامزد ۱۴۶
۱۲٫ آقای  سید حسین چاوشیان نائینی فرزند سید امیر هوشنگ  کد نامزد ۱۴۸
۱۳٫ آقای  مهدی  حسنی فرزند حسین  کد نامزد ۲۲۳
۱۴٫ آقای  حسین  حسنی بافرانی فرزند داود  مشهور به دکتر حسنی کد نامزد ۱۴۹
۱۵٫ آقای  محمدصادق  دهقان نیستانکی فرزند محمد علی کد نامزد ۱۵۴
۱۶٫ آقای  حسینعلی  رجبی فرزند مهدی  مشهور به شیخ حسین  کد نامزد ۱۵۷
۱۷٫ آقای  غلامرضا  رضائی فرزند امین اله  مشهور به رضایی کمال آباد کد نامزد ۱۵۸
۱۸٫ آقای  عبدالرسول  شکیبافر فرزند رمضانعلی  مشهور به شکیبافر کد نامزد ۲۲۱
۱۹٫ آقای  محمد صادق صادقی کجانی فرزند عبدالمجید  کد نامزد ۱۶۳
۲۰٫ آقای  منصور عاشور فرزند علی  کد نامزد ۱۶۷
۲۱٫ آقای  حامد  عزیز فرزند علی اصغر کد نامزد ۱۷۲
۲۲٫ آقای  محمود  غفاری فرزند علیرضا  کد نامزد ۱۷۵
۲۳٫ آقای  مرتضی  فرزانه فرزند شعبانعلی  کد نامزد ۱۷۸
۲۴٫ آقای  سید مصطفی  قاضوی فرزند سید مسعود  کد نامزد ۱۷۹
۲۵٫ آقای  مهدی  کبیری نائینی فرزند رضا  کد نامزد ۱۸۴
۲۶٫ آقای  محمد مهدی کرباسیون فرزند علیرضا  کد نامزد ۱۸۵
۲۷٫ آقای  غلامرضا  کریمی فرزند ابوالحسن  کد نامزد ۱۸۶
۲۸٫ خانم  نیره  محمد علی ابراهیم فرزند ابوالفضل  مشهور به آمنه ابراهیمی کد نامزد ۱۸۷
۲۹٫ آقای  عبدالحمید  معرفی محمدی فرزند علی اکبر  مشهور به عبدالحمید کد نامزد ۱۹۱
۳۰٫ آقای  محمد باقر مهدوی نژاد فرزند رضا  مشهور به مهدوی آموزش و پرورش کد نامزد ۱۹۵
۳۱٫ آقای  علی  نجفیان بافرانی فرزند نعمت اله  کد نامزد ۲۱۵
۳۲٫ آقای  امیرحسین  نوروزی شاهتوری فرزند محمدعلی  کد نامزد ۲۱۶
۳۳٫ آقای  علی  نوری امام زاده ئی فرزند دلاور  کد نامزد ۲۱۷
۳۴٫ آقای  مجید  نوریان اردکانی فرزند احمد  مشهور به مجید کد نامزد ۲۲۴
۳۵٫ آقای  مهدی  وحدتی فرزند عباسعلی  مشهور به دکتر وحدتی کد نامزد ۲۱۸
۳۶٫ آقای  سعید  یوسفی زاده نائینی فرزند محمدرضا  مشهور به دکتر یوسفی ، دکتر یوسفی زاده کد نامزد ۲۱۹

 

 

محمد کریمی

فرماندار شهرستان نایین

مرکز حوزه انتخابیه نایین و خوروبیابانک

۱۱ اسفند ۱۴۰۲