بریده کتاب: حیاط نفرین‌شده

انارک نیوز - بریده کتاب
اگر می‌خواهی بدانی یک کشور و سیستم اداره‌اش چگونه است و آینده‌اش چه خواهد شد،
نگاه کن تا بفهمی چه تعداد آدم نجیب و بی‌گناه در زندان‌های آن در بند هستند و چه تعداد تبهکار و خلافکار آزادانه راه می‌روند.
این مساله بهتر از هر چیز دیگری به تو می‌گوید که در آن کشور چه خبر است.

?حیاط نفرین‌شده (حیاط شیطان)
?ایوو آندریچ (برنده نوبل ادبیات)
11 اسفند 02