همدردی با خانواده های داغدار سهیلی، شهابی

انالله و انا الیه راجعون 
آقای جبار شهابی (برادر خانم آقایان کریم و بهزاد سهیلی و همسر خواهر آقای علی سهیلی انارکی در سانحه تصادف) بیست و چهارم اردیبهشت ماه 1403 از میان ما رفت و آشنایانش دیگر نگاه پر از محبت او را نخواهند دید.
انارک نیوز این مصیبت را به خانواده های سهیلی، شهابی و دیگر بستگان تسلیت می گوید، شکیبایی وابستگان و آمرزش شادروان را از درگاه پروردگار مهربان درخواست می نماید. 
روانش شاد و یادش گرامی باد.