همدردی با خانواده های داغدار صبوحی و طالبی

انالله و انا الیه راجعون 
ناباورانه خبردار شدیم حاج علی آقا صبوحی، بیست و هفنم دی ماه 1401 در انارک از میان ما رفت و آشنایانش دیگر نگاه پر از محبت او را نخواهند دید.
انارک نیوز این مصیبت را به خانواده های صبوحی ، طالبی و دیگر بستگان تسلیت می گوید، شکیبایی وابستگان و آمرزش شادروان را از درگاه پروردگار مهربان درخواست می نماید. 
روانش شاد و یادش گرامی باد.